پیام شهردار ورامین به مناسبت روز خبرنگار
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز شهر ورامین
آبیاری فضای سبز و درختان  اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز شهر ورامین
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز شهر ورامین
محسن میرزایی مسئول فضایی شهرداری ورامین از آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز سطح شهر در چندین نوبت کاری خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین   محسن میرزایی مسئول فضایی شهرداری ورامین از آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز سطح شهر در چندین نوبت کاری خبرداد