آگهی مناقصه عمومی
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
همفکری بسیج ادارات با مسئولین و مدیران شهرداری ورامین در راستای اجرای برنامه های ملی و مذهبی
آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز شهر ورامین
آبیاری فضای سبز و درختان  اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز شهر ورامین
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز شهر ورامین
محسن میرزایی مسئول فضایی شهرداری ورامین از آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز سطح شهر در چندین نوبت کاری خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین   محسن میرزایی مسئول فضایی شهرداری ورامین از آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز سطح شهر در چندین نوبت کاری خبرداد