شهرداری ورامین » آتش سوزی خودرو تویوتا در ابتدای خیابان آزادگان امرآباد ورامین آتش سوزی خودرو تویوتا در ابتدای خیابان آزادگان امرآباد ورامین – شهرداری ورامین
آتش سوزی خودرو تویوتا در ابتدای خیابان آزادگان امرآباد ورامین
۲۹ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آتش سوزی خودرو تویوتا در ابتدای خیابان آزادگان امرآباد ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین در گفتگوی کوتاه جزئیات حادثه آتش سوزی خودرو تویوتا در ورامین را شرح داد

کرمانی افزود: اطفا حریق خودروی تویوتا واقع در حوالی بلوار جانبازان ورامین که با حضور سریع و به موقع پرسنل شیفت A ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی ورامین سریعا محل حریق ایمن سازی و عملکرد سریع و به موقع آتش نشانان حریق را در نقطه ابتدایی شکل گیری اطفا نمود
دو سرنشین خودرو که مبحوس شده بودند با تلاش آتشنشانان از خورورو بیرون آورده شدند ودر سلامت کامل میباشند