عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
آتش سوزی در کارگاه مبل سازی در حوالی خیابان دانشگاه ورامین
آتش سوزی در کارگاه مبل سازی در حوالی خیابان دانشگاه ورامین
۲۶ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آتش سوزی در کارگاه مبل سازی در حوالی خیابان دانشگاه ورامین
بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین ازآتش سوزی در کارگاه مبل سازی در حوالی خیابان دانشگاه ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین ازآتش سوزی در کارگاه مبل سازی در حوالی خیابان دانشگاه ورامین خبرداد

کرمانی افزود آتش سوزی در  کارگاه مبل سازی در حوالی خیابان دانشگاه رخ داد که خوشبختانه به محض اطلاع و حضور به موقع اطفاحریق شد