عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
آتش سوزی منزل در شهرک جهادورامین
آتش سوزی منزل در شهرک جهادورامین
۳۰ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آتش سوزی منزل در شهرک جهادورامین
بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از آتش سوزی منزل در شهرک جهاد بدون حادثه جانی با حضور اتش نشانی ورامین خبر داد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از آتش سوزی منزل در شهرک جهاد بدون حادثه جانی با حضور اتش نشانی ورامین خبر داد

کرمانی افزود به محض اطلاع از حادثه  آتش سوزی منزل در شهرک جهاد با حضور به موقعنیروهای اتش نشانی  آتش مهار شد و خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی نداشت