(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری کارکنان شهرداری های استان تهران برگزار شد
آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری کارکنان شهرداری های استان تهران برگزار شد
۰۴ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری کارکنان شهرداری های استان تهران برگزار شد
آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری کارکنان شهرداری های شهرستان های تابعه استان تهران

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری کارکنان شهرداری های شهرستان های تابعه استان تهران در آذرماه سال۹۶ به میزبانی شهرداری ورامین برگزار شد
آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری کارکنان شهرداری های شهرستان های استان تابعه استان تهران
این آزمون که به میزبانی شهرداری ورامین برگزار شد باحضور نماینده استانداری ونماینده جهاد دانشگاه هی بعنوان مجری برگزاری این دوره دردبیرستان جواد موفقیان راس ساعت ۹:۴۵دقیقه صبح شروع شد ودر ساعت ۱۱ آزمون به اتمام رسید

شایان ذکر است درپایان این آزمون از شرکت کنندگان توسط عوامل برگزار کننده شهرداری ورامین پذیرایی به عمل آمد