شهرداری ورامین » آسفالت خیابان پیام چهار واقع در بلوار رسالت آسفالت خیابان پیام چهار واقع در بلوار رسالت – شهرداری ورامین
آسفالت خیابان پیام چهار واقع در بلوار رسالت
۱۵ شهریور ۱۳۹۷
نسخه چاپی
آسفالت خیابان پیام چهار واقع در بلوار رسالت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،صادق عباسی معاون فنی وعمرانی شهرداری از آسفالت خیابان پیام چهار واقع در بلوار رسالت خبرداد.

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امور عمرانی آسفالت خیابان پیام چهار واقع در بلوار رسالت در دست اقدام این معاونت قرار دارد.

وی افزود: معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی پروژه های عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم.