شهرداری ورامین » آسفالت ريزي مكانيزه اتصال شهرك باغ صالح به شهرك شهداي دهوين آسفالت ريزي مكانيزه اتصال شهرك باغ صالح به شهرك شهداي دهوين – شهرداری ورامین
آسفالت ريزي مكانيزه اتصال شهرك باغ صالح به شهرك شهداي دهوين
۳۱ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
آسفالت ريزي مكانيزه اتصال شهرك باغ صالح به شهرك شهداي دهوين

برپایه این گزارش  ، این پروژه به دستور مهندس علی حیدریان شهردار و به متراژ ۴۳۰ متر و مساحت حدود ۳۵۰۰ متر مربع اجرایی شده است .

111111111111111111