شهرداری ورامین » آسفالت مکانیزه میدان دانشجوامرآباد به کمر بندی جنوبی ورامین آسفالت مکانیزه میدان دانشجوامرآباد به کمر بندی جنوبی ورامین – شهرداری ورامین
آسفالت مکانیزه میدان دانشجوامرآباد به کمر بندی جنوبی ورامین
۳۰ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آسفالت مکانیزه میدان دانشجوامرآباد به کمر بندی جنوبی ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، عباسی صادق معاونت فنی عمران شهرداری ورامین ازاتمام آسفالت مکانیزه میدان دانشجو امرآباد به کمر بندی جنوبی به متراژ ۸هزار مترمربع خبرداد 
عباسی افزود بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها در مناطق محروم خاطر نشان کرد در آستانه عید سعید فطر شاهد اتمام پروژ های آسفالت ریزی شهری  در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با اتمام  چنین پروژه هایی در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا شاهد باشیم .