(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
آغازلکه گیری آسفالت معابر منطقه دو ورامین
آغازلکه گیری آسفالت معابر منطقه دو ورامین
۲۹ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آغازلکه گیری آسفالت معابر منطقه دو ورامین
صادق عباسی معاونت خدمات عمرانی شهرداری ازآغازلکه گیری آسفالت معابر منطقه دو ورامین خبرداد

به گزارش اد اره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامینصادق عباسی معاونت خدمات عمرانی شهرداری ازآغازلکه گیری آسفالت معابر منطقه دو ورامین خبرداد

عباسی معاونت عمرانی شهرداری ورامین؛افزود: با دستور مهندس دهقان شهردار ورامین، طرح جهادی لکه گیری آسفالت معابر منطقه دو آغاز گردید. در این طرح معابر خیابان شهید زواره خیرآباد و کلیه فرعی های آن همچنین خیابان شهید باقری روشن شهرک مدرس و کلیه فرعی های آن در حال حاضر در دست اقدام میباشد.