شهرداری ورامین » آغاز تست گیری تیم فوتبال کاوه شهرداری ورامین آغاز تست گیری تیم فوتبال کاوه شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آغاز تست گیری تیم فوتبال کاوه شهرداری ورامین
۱۱ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آغاز تست گیری تیم فوتبال کاوه شهرداری ورامین

به گزارش  اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین .علی دلیری مسئول واحد اداره تربیت بدنی شهرداری ورامین گفت تیم فوتبال کاوه شهرداری در کلیه رده های سنی اقدام به تست گیری نموده است “هدف از این تست گیری ها شناخت استعداد جوانان بومی ورامین است با توجه به محدودیت امکانات ومشکلات مالی باید از حداکثر ظرفیتها ی موجود بهترین استفاده را کرد و بهترین سرمایه برای آینده تیم شناخت استعداد جوانان شهرستان است  چراکه درآینده تیم کاوه شهرداری از وجود این جوانان مستعد مثمره ثمر خواهد بود

دلیری افزود امیدواریم با همین رویه بتوانیم به ارتقای فوتبال شهرستان ورامین کمک کنیم و مشوق جوانان در امر ورزش باشیم

 

شیان ذکراست علاقمندان جهت شرکت در تست گیری به آدرس گل تپه شهرک مدرس بوستان ۱۰ چمن مصنوعی مراجعه نمایند