شهرداری ورامین » آغاز شستشوی مساجد، تکیه گاه ها و ایستگاهای صلواتی آغاز شستشوی مساجد، تکیه گاه ها و ایستگاهای صلواتی – شهرداری ورامین
آغاز شستشوی مساجد، تکیه گاه ها و ایستگاهای صلواتی
۱۱ مهر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
آغاز شستشوی مساجد، تکیه گاه ها و ایستگاهای صلواتی

photo_2016-10-02_13-28-03