شهرداری ورامین » آغاز پروژه جدول گذاری خیابان امام سجاد(ع) منطقه ی امر آباد ورامین آغاز پروژه جدول گذاری خیابان امام سجاد(ع) منطقه ی امر آباد ورامین – شهرداری ورامین
آغاز پروژه جدول گذاری خیابان امام سجاد(ع) منطقه ی امر آباد ورامین
۰۵ مهر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
آغاز پروژه جدول گذاری خیابان امام سجاد(ع) منطقه ی امر آباد ورامین

%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c