شهرداری ورامین » آغاز پروژه عمرانی در پارک آزادگان توسط شهرداری ورامین آغاز پروژه عمرانی در پارک آزادگان توسط شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آغاز پروژه عمرانی در پارک آزادگان توسط شهرداری ورامین
۱۷ بهمن ۱۴۰۰
نسخه چاپی
آغاز پروژه عمرانی در پارک آزادگان توسط شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین علیرضا مومنی شهردار ورامین از آغاز عملیات عمرانی در پارک آزادگان خبر داد و گفت: دیوار کشی بتنی به صورت وزنی جهت جلوگیری از رانش خاک در پارک آزادگان توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری ورامین آغاز گردید.

وی در ادامه افزود: در این پروژه عمرانی دیوار بتنی به طول ۶۵ متر و ۷/۵ متر ارتفاع بالغ بر مبلغی در حدود ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال احداث می شود.

dav
dav
sdr