شهرداری ورامین » آغاز پیاده رو سازی زیر گذر پل شهدای 15 خرداد آغاز پیاده رو سازی زیر گذر پل شهدای 15 خرداد – شهرداری ورامین
آغاز پیاده رو سازی زیر گذر پل شهدای ۱۵ خرداد
۰۶ مرداد ۱۳۹۸
نسخه چاپی
آغاز پیاده رو سازی زیر گذر پل شهدای ۱۵ خرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، پروژه پیاده روسازی زیر گذر پل شهدای ۱۵ خرداد با پیگیری و دستور حسین دهقان شهردار ورامین آغاز شد.