عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
آموزش اطفا حریق در مدرسه نگین دانش ورامین
آموزش اطفا حریق در مدرسه نگین دانش ورامین
۲۳ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آموزش اطفا حریق در مدرسه نگین دانش ورامین
بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین ازآموزش اطفا حریق در مدرسه نگین دانش خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین ازآموزش اطفا حریق در مدرسه نگین دانش خبرداد

کرمانی افزود:برنامه آموزش اطفا حریق در مدرسه نگین دانش در جهت ارتقا سطح ایمنی دانش آموزان و آشنایی هر چه بیشتر با تجهیزات و ادوات اطفایی سازمان آتش نشانی ورامین صورت پذیرفت و طی بر نامه های مشخص در طول سال برای مدارس واماکن ورزشی برنامه هایی جهت آشنایی هر چه بیشتر انجام میشود