پیام تبریک سرپرست شهرداری ورامین به محسن منصوری استاندار جدید تهران
برگزاری آئین تجلیل از آتش نشانان نمونه شاغل و بازنشسته شهرداری ورامین
توسط اداره روابط عمومی شهرداری ورامین به مناسبت هفته دفاع مقدس و اربعین حسینی شهر ورامین به فرهنگ ایثار و شهادت مزین گردید
عملیات لکه گیری آسفالت توسط واحد سیار شهرداری ورامین از خیابان سمیه تا خیابان مسجد جامع
پیام بهزاد داودی سرپرست شهرداری ورامین به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی
(( آگهي تجديد مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجديد مناقصه عمومي ))
۰۶ تیر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
(( آگهي تجديد مناقصه عمومي ))
شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 95 ، پروژه هاي ذيل را از طريق تجديد مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .

 

پروژه رديف بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ اعتبار (ريال) قيمت بر اساس
جدولگذاري و همسطح سازي پياده رو خيابان شهيد بهشتي حد فاصل خيابان شهيد محمودي تا مسجد جامع و همسطح سازي از مسجد جامع تا ميدان رازي رديف هاي

۸۴، ۹۱ و ۸۷

۹/۰۶/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهاي ابنيه سال ۹۵ و جدولگذاري بر اساس فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۵
همسطح سازي پياده روهاي سطح شهر رديف هاي

۸۶،۸۸،۸۹،۹۰

۱۲/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهاي ابنيه سال ۹۵
تراش و روكش آسفالت مكانيزه معابر سطح شهر       ( منطقه يك) رديف هاي ۶۵ الي ۷۳ ۲۰/۵۰۸/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۵
تراش و روكش آسفالت مكانيزه معابر سطح شهر       ( منطقه دو) رديف هاي ۵۸ الي ۶۲ ۱۶/۲۳۳/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۵

– داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۵روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به سایت اینترنتی  www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد تجديد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند . (تلفن تماس :  ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

– شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

– هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان تجديد مناقصه خواهد بود .

– سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط تجديد مناقصه موجود مي باشد .

                 حيدريان

شهردار ورامين