برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
آگهی تجدید مزایده عمومی (( استقرار دكه های عرضه مستقيم ميوه و تره بار سطح شهر ))
آگهی تجدید مزایده عمومی (( استقرار دكه های عرضه مستقيم ميوه و تره بار سطح شهر ))
۱۸ فروردین ۱۳۹۵
نسخه چاپی
آگهی تجدید مزایده عمومی (( استقرار دكه های عرضه مستقيم ميوه و تره بار سطح شهر ))
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ، شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2755/8246 مورخه 94/11/20 شوراي اسلامي شهر اجاره مكانهاي ذيل را از طريق تجديد مزايده عمومي جهت استقرار دكه هاي عرضه مستقيم ميوه و تره بار در سطح شهر ، به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .

 

رديف مكان استقرار دكه منطقه متراژ
۱ ميدان رازي جنب پارك مشاهير منطقه يك ۴۰ متر مربع
۲ بلوار امام رضا (ع) نرسيده به ميدان بسيج ابتداي ساختمانهاي مسكن مهر (مجتمع هاي شقايق) منطقه يك ۴۰ متر مربع
۳ بلوار معلم فضاي سبز روبروي اداره بازرگاني منطقه يك ۴۰ متر مربع
۴ بيمارستان ۱۵ خرداد فضاي سبز بر خيابان منطقه دو ۴۰ متر مربع
۵ چهار راه روغن كشي منطقه دو ۴۰ متر مربع
۶ خيرآباد بلوار اصلي نرسيده به خيابان ولايت فقيه منطقه دو ۴۰ متر مربع

– داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۵روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه “تفاهم” درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به سایت اینترنتی  www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد تجديد مزايده را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند . (تلفن تماس :  ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

 – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

– هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان تجديد مزايده خواهد بود .

– ساير اطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مزايده موجود مي باشد.