احداث کانال بتنی جهت جلوگیری از آب گرفتگی میدان امام حسین (ع) تا بلوار معلم
برگزاری اولین نشست شورای پایگاه بسیج شهید علی تاجیک شهرداری ورامین
تجلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر از سوی فرماندهی سپاه ورامین
مزین شدن شهر ورامین به فرهنگ استکبار ستیزی توسط اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در آستانه سالروز حماسه تاریخی ۱۳ آبان
برگزاری مراسم با شکوه ۱۳ آبان با حضور استاندار تهران ، مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین
۰۷ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین
شهرداری ورامین در نظر داردآگهی مناقصه عمومی بشماره 16169مورخه 96/08/29 دومورد پروژه های عمرانی ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین”شهرداری ورامین در نظر داردآگهی مناقصه عمومی بشماره ۱۶۱۶۹مورخه ۹۶/۰۸/۲۹ دومورد پروژه های عمرانی ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

 

۱-پروژه بهسازی بلوار اصلی از میدان ۱۵ خرداد تا میدان ولی عصر (عج)  ردیف ۳۴  اعتبار ریال ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ قیمت براساس فهرست بهای راه،راه آهن وباند فرودگاه سال ۱۳۹۶

۲-پروژه تکمیل ساختمان شورا  ردیف ۱۵ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ قیمت براساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات مکانیکی وبرقی سال ۱۳۹۶

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس: ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد