شهرداری ورامین » اتش سوزی در کارگاه نجاری در ریحان آباد ورامین اتش سوزی در کارگاه نجاری در ریحان آباد ورامین – شهرداری ورامین
اتش سوزی در کارگاه نجاری در ریحان آباد ورامین
۲۶ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اتش سوزی در کارگاه نجاری در ریحان آباد ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین از آتش سوزی در کارگاه نجاری در ریحان آباد ورامین خبرداد

کرمانی افزود آتش سوزی در  کاگاه نجاری واقع در ریحان آباد ورامین رخ داد که خوشبختانه به محض اطلاع و حضور به موقع اطفاحریق شد