عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
اتش سوزی در کارگاه نجاری در ریحان آباد ورامین
اتش سوزی در کارگاه نجاری در ریحان آباد ورامین
۲۶ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اتش سوزی در کارگاه نجاری در ریحان آباد ورامین
بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین از آتش سوزی در کارگاه نجاری در ریحان آباد ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین از آتش سوزی در کارگاه نجاری در ریحان آباد ورامین خبرداد

کرمانی افزود آتش سوزی در  کاگاه نجاری واقع در ریحان آباد ورامین رخ داد که خوشبختانه به محض اطلاع و حضور به موقع اطفاحریق شد