عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
اجرای طرح رنگ بلوار اصلی خیابان شهید باهنر ورامین
اجرای طرح رنگ بلوار اصلی خیابان  شهید باهنر ورامین
۲۱ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اجرای طرح رنگ بلوار اصلی خیابان شهید باهنر ورامین
واحد زیبا سازی شهرداری از اجرای طرح رنگ بلوار اصلی خیابان شهید باهنر ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین واحد زیبا سازی شهرداری از اجرای طرح رنگ بلوار اصلی خیابان شهید باهنر ورامین خبرداد

اجرای طرح رنگ بلوار اصلی خیابان  شهید باهنر ورامین به دستور شهردار و همت زیباسازی شهرداری ورامین صورت پذیرفت