شهرداری ورامین » اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی – شهرداری ورامین
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی
۰۳ خرداد ۱۳۹۹
نسخه چاپی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی

حسین دهقان شهردار ورامین از آسفالت ریزی مکانیزه خبر داد و گفت : عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی به طرف میدان امام حسین (ع) توسط شهرداری ورامین اجرا گردید.

 

sdr
dav
dav
dav