شهرداری ورامین » اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه محله حصارک اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه محله حصارک – شهرداری ورامین
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه محله حصارک
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
نسخه چاپی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه محله حصارک

حسین دهقان شهردار ورامین از آسفالت ریزی مکانیزه میدان شهدای خلبان ، بلوار و خیابان پمپ گاز واقع در حصارک خبر داد و گفت: عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان حصارک به سمت جاده قلعه سین تا پایان محدوده شهر ورامین و بلوار ورودی حصارک تا ابتدای جاده جواد آباد و خیابان پمپ گاز حصارک تا ابتدای جاده جواد آباد به مساحتی درحدود ۵۵۰۰۰ متر مربع و بودجه ای بالغ بر ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط معاونت فنی و عمران شهرداری ورامین اجرا گردید.

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav