شهرداری ورامین » اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی – شهرداری ورامین
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
نسخه چاپی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی

حسین دهقان شهردار ورامین از آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی خبر داد و گفت : عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی به مساحت ۱۱۰۰۰ متر مربع توسط شهرداری ورامین اجرا گردید.

 

DCIM100MEDIADJI_0024.JPG