شهرداری ورامین » اجرای عملیات بهسازی و جدول گذاری معابر عمومی به محله سکینه بانو و خیابان دانشگاه اجرای عملیات بهسازی و جدول گذاری معابر عمومی به محله سکینه بانو و خیابان دانشگاه – شهرداری ورامین
اجرای عملیات بهسازی و جدول گذاری معابر عمومی به محله سکینه بانو و خیابان دانشگاه
۱۲ مرداد ۱۴۰۱
نسخه چاپی
اجرای عملیات بهسازی و جدول گذاری معابر عمومی به محله سکینه بانو و خیابان دانشگاه

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، بنا به دستور و پیگیری علیرضا مومنی شهردار ورامین جهت هدایت آبهای سطحی ، عملیات بهسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر توسط معاونت فنی و عمران شهرداری ورامین به خیابان ها و کوچه های محله سکینه بانو و خیابان دانشگاه رسید.

 شایان ذکر است این عملیات بهسازی و جدول گذاری به طول چهارصد متر و با اعتباری در حدود پانصد میلیون تومان انجام شد و نقش بسزایی در هدایت آب های سطحی و جلوگیری از تجمع آب در محله خیابان سکینه بانو ، خیابان خبرنگار شرقی و خیابان دانشگاه و کوچه های منتهی به آن دارد.