شهرداری ورامین » اجرای عملیات عمرانی روکش آسفالت مکانیزه خیابان میراث فرهنگی اجرای عملیات عمرانی روکش آسفالت مکانیزه خیابان میراث فرهنگی – شهرداری ورامین
اجرای عملیات عمرانی روکش آسفالت مکانیزه خیابان میراث فرهنگی
۰۴ مرداد ۱۳۹۹
نسخه چاپی
اجرای عملیات عمرانی روکش آسفالت مکانیزه خیابان میراث فرهنگی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین صادق عباسی معاون فنی و عمران شهرداری ورامین گفت: به جهت تسهیل در عبور و مرور و جلوگیری از خسارت به وسایل نقلیه ، لکه گیری آسفالت بلوارها و برخی از معابر اصلی شهر ورامین به صورت مکانیزه در حال اجرا می باشد ، که هم اکنون خیابان میراث فرهنگی در دست اقدام است.

صادق عباسی همچنین افزود : در این خصوص تا کنون نسبت به تراش و روکش آسفالت بخشی از بلوار اصلی خیرآباد – بلوار ۹ دی – خیابان های شهید بهشتی – میراث فرهنگی و اطراف مسجد جامع ورامین با پخش حدود هزار (۱۰۰۰) تن آسفالت اقدام شده است.

 

dav
dav
dav
dav
bty
bty
dav
dav
sdr
dav