شهرداری ورامین » اجرای پروژه احداث نهر و جدول گذاری در خیابان شهید صدرایی اجرای پروژه احداث نهر و جدول گذاری در خیابان شهید صدرایی – شهرداری ورامین
اجرای پروژه احداث نهر و جدول گذاری در خیابان شهید صدرایی
۱۷ اسفند ۱۴۰۰
نسخه چاپی
اجرای پروژه احداث نهر و جدول گذاری در خیابان شهید صدرایی

پروژه احداث نهر و جدول گذاری به طول یک کیلومتر در خیابان شهید صدرایی به منظور جمع آوری و هدایت آب های سطحی توسط شهرداری ورامین در حال اجرا است.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، مجتبی مومن زاده سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری ورامین از اجرای پروژه احداث نهر و جدول گذاری در سطح شهر ورامین خبر داد و گفت: به دستور مهندس مومنی شهردار ورامین پروژه احداث نهر و جدول گذاری به طول یک کیلومتر در خیابان شهید صدرایی در منطقه امر آباد به منظور هدایت آب های سطحی توسط شهرداری ورامین در حال اجرا است.

وی افزود: اجرای این پروژه در هدایت و جمع آوری آب های سطحی در مواقع بارندگی در خیابان شهید صدرایی امرآباد نقش بسزایی دارد. این پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اجرا می شود.