شهرداری ورامین » اجرای پروژه عمرانی مقاوم سازی در دو پارک شقایق و آزادگان اجرای پروژه عمرانی مقاوم سازی در دو پارک شقایق و آزادگان – شهرداری ورامین
اجرای پروژه عمرانی مقاوم سازی در دو پارک شقایق و آزادگان
۲۲ فروردین ۱۴۰۱
نسخه چاپی
اجرای پروژه عمرانی مقاوم سازی در دو پارک شقایق و آزادگان

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، پروژه عمرانی مقاوم سازی دیوار حائل پارک های شقایق با آزادگان توسط شهرداری ورامین ادامه دارد.

این پروژه به همت حوزه معاونت غنی و عمران شهرداری ورامین با هدف مقاوم سازی دیوار حائل پارک های شقایق با آزادگان است. این دیوار کشی بتنی به صورت وزنی جهت جلوگیری از رانش خاک در دیوار حائل پارک های شقایق با آزادگان است.

بر اساس این گزارش ، پروژه عمرانی مذکور بر اساس اعتبار سال ۱۴۰۰ ، بالغ بر مبلغی در حدود ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مساحتی به طول ۶۳ متر و ۸۰ متر ارتفاع جهت جلوگیری از ریزش جاده جنب پارک آزادگان و شقایق در حال احداث است.

شایان ذکر است در سال ۱۴۰۱ مبلغی در حدود ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای ان پیش بینی شده است.

dav
dav