پیام شهردار ورامین به مناسبت روز خبرنگار
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
احداث پارک محله ایی جنب مجتمع کوثردرورامین
احداث پارک محله ایی جنب مجتمع کوثردرورامین
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
احداث پارک محله ایی جنب مجتمع کوثردرورامین
صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین ازاحداث پارک محله ایی جنب مجتمع کوثر خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین ازاحداث پارک محله ایی جنب مجتمع کوثر خبرداد

عباسی افزود باتوجه به نبود پارک محله ای در مجتمع کوثر و نیاز شهروندان این مجتمع و حتی مردم این منطقه  امیدواریم با احداث این پارک محله ای بتوانیم باعث نشاط احالی محل و ساکنین مجتمع بوده باشیم
عباسی گفت :بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها درتمام  مناطق وسطح شهر ان شالله شاهد اتمام پروژ های ترمیم آسفالت و لکه گیری در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با این گونه پروژه ها در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا بدست آورده باشیم .