آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
استقبال از آیت الله نوری همدانی توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین
استقبال از آیت الله نوری همدانی توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین
۲۳ اسفند ۱۳۹۳
نسخه چاپی
استقبال از آیت الله نوری همدانی توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین
گزارش استقبال از آیت الله نوری همدانی توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین عکاس:سید محمد حسینی

IMG_6278IMG_6285IMG_6231IMG_6234IMG_6240IMG_6225IMG_6259