(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
اصلاح هندسی جدول گذاری مقابل کارخانه قندورامین
اصلاح هندسی جدول گذاری مقابل کارخانه قندورامین
۲۷ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اصلاح هندسی جدول گذاری مقابل کارخانه قندورامین
صادق عباسی معاونت عمران شهرداری ورامین از اصلاح هندسی و جدول گذاری مقابل کارخانه قندورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاونت عمران شهرداری ورامین از اصلاح هندسی و جدول گذاری مقابل کارخانه قندورامین خبرداد

عباسی افزود باتوجه به دستور شهردار در خصوص  روان سازی ترافیک در سطح شهر اصلاح هندسی این بلوار با هماهنگی معاونت حمل نقل ترافیک صورت پذیرفت

وان شاالله در آینده با تشخیص کارشناسان شاهد اصلاح هندسی در معابر ونقاط دیگر سطح شهر خواهیم بود