شهرداری ورامین » اصلاح هندسی خیابان شهید بهشتی ورودی به خیابان شهید قندی آغاز گردید. اصلاح هندسی خیابان شهید بهشتی ورودی به خیابان شهید قندی آغاز گردید. – شهرداری ورامین
اصلاح هندسی خیابان شهید بهشتی ورودی به خیابان شهید قندی آغاز گردید.
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
نسخه چاپی
اصلاح هندسی خیابان شهید بهشتی ورودی به خیابان شهید قندی آغاز گردید.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، با دستور علیرضا مومنی شهردار و با پیگیری وهمت مجتبی مومن زاده معاونت عمران شهرداری ورامین آغاز عملیات اصلاح طرح هندسی ورودی خیابان شهید بهشتی به خیابان شهید قندی آغاز ودرحال اجرا می باشد .