شهرداری ورامین » اصلاح هندسی روبه رو بیمارستان پانزده خرداد اصلاح هندسی روبه رو بیمارستان پانزده خرداد – شهرداری ورامین
اصلاح هندسی روبه رو بیمارستان پانزده خرداد
۱۵ شهریور ۱۳۹۷
نسخه چاپی
اصلاح هندسی روبه رو بیمارستان پانزده خرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،صادق عباسی معاون فنی وعمرانی شهرداری ازاصلاح هندسی بلوار صادقعلی ورامین خبرداد.

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امور عمرانی اصلاح هندسی بلوار صادقعلی  در دست اقدام این معاونت قرار دارد.

وی افزود: معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی پروژه های عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با اصلاح هندسی این بلوار بتوانیم باعث کاهش ترافیک در این منطقه بوده باشیم و رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم.