شهرداری ورامین » اصلاح و ترمیم درز انبساط پل امام رضا(ع) توسط شهرداری ورامین آغاز گردید. اصلاح و ترمیم درز انبساط پل امام رضا(ع) توسط شهرداری ورامین آغاز گردید. – شهرداری ورامین
اصلاح و ترمیم درز انبساط پل امام رضا(ع) توسط شهرداری ورامین آغاز گردید.
۱۲ تیر ۱۴۰۱
نسخه چاپی
اصلاح و ترمیم درز انبساط پل امام رضا(ع) توسط شهرداری ورامین آغاز گردید.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، علیرضا مومنی شهردار ورامین از اصلاح و ترمیم درز انبساط پل امام رضا (ع) خبر داد و گفت: با توجه به نشست و خرابی یکی از درزهای انبساط پل امام رضا (ع) که موجب خسارت به خودروهای عبوری میشد ف توسط حوزه معاونت فنی و عمران در دست اصلاح و ترمیم می باشد.