شهرداری ورامین » اطفاحریق یک باغ در حوالی روستای باغخواص ورامین اطفاحریق یک باغ در حوالی روستای باغخواص ورامین – شهرداری ورامین
اطفاحریق یک باغ در حوالی روستای باغخواص ورامین
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطفاحریق یک باغ در حوالی روستای باغخواص ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین از حریق یک باغ در حوالی روستای باغخواص خبر داد

کرمانی افزود حریق باغ در حوالی روستای باغخواص رخ داد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت Cایستگاه شماره ۲سریعا محل حریق ایمن سازی و از گسترش و سرایت حریق به مزارع و اماکن همجوار جلوگیری شد
خوشبختانه این حریق هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت