شهرداری ورامین » اطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی بلوار حسین رضا ورامین اطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی بلوار حسین رضا ورامین – شهرداری ورامین
اطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی بلوار حسین رضا ورامین
۲۳ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی بلوار حسین رضا ورامین

گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامینر،بهنام کرمانی  سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ازاطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی بلوار کاظم آباد  که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفتBایستگاه مرکزی از گسترش و سرایت حریق به مزارع همجوار جلوگیری شد

شایان ذکر است:عملکرد سریع پرسنل آتش نشانی باعث جلوگیری از سرایت حریق به مزارع همجوار شد و مقدار گسترده ای از مزارع همجوار ایمن سازی شد