شهرداری ورامین » اطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی بلوار کاظم آبادورامین اطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی بلوار کاظم آبادورامین – شهرداری ورامین
اطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی بلوار کاظم آبادورامین
۲۲ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی بلوار کاظم آبادورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامینر،بهنام کرمانی  سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ازاطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی بلوار کاظم آباد پرسنل شیفت که با حضور سریع وبه موقع Bایستگاه مرکزی از گسترش و سرایت حریق به مزارع همجوار جلوگیری شد

شایان ذکر است:عملکرد سریع پرسنل آتش نشانی باعث جلوگیری از سرایت حریق به مزارع همجوار شد و مقدار گسترده ای از مزارع همجوار ایمن سازی شد