شهرداری ورامین » اطفا حریق زمین کشاورزی واقع در بلوار کاظم آبادورامین اطفا حریق زمین کشاورزی واقع در بلوار کاظم آبادورامین – شهرداری ورامین
اطفا حریق زمین کشاورزی واقع در بلوار کاظم آبادورامین
۲۸ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطفا حریق زمین کشاورزی واقع در بلوار کاظم آبادورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین،بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ازاطفا حریق ضایعات پلاستیک درحوالی زمین کشاورزی واقع در بلوار کاظم آبادورامین خبر داد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت aایستگاه مرکزی از گسترش و سرایت حریق به مزارع همجوار جلوگیری شد

شایان ذکر است:عملکرد سریع پرسنل آتش نشانی باعث جلوگیری از سرایت حریق به مزارع همجوار شد و مقدار گسترده ای از مزارع همجوار ایمن سازی شد