شهرداری ورامین » اطفا حریق منزل مسکونی واقع درگل تپه ورامین اطفا حریق منزل مسکونی واقع درگل تپه ورامین – شهرداری ورامین
اطفا حریق منزل مسکونی واقع درگل تپه ورامین
۳۰ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطفا حریق منزل مسکونی واقع درگل تپه ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین،بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ازاطفا حریق منزل مسکونی واقع درگل تپه خیابان مدرس خبر داد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت cایستگاه شماره ۲ سریعا محل حریق ایمن سازی واز گسترش و سرایت حریق به اماکن همجوار جلوگیری شد

شایان ذکر است:عملکرد سریع پرسنل آتش نشانی باعث جلوگیری از سرایت حریق به اماکن  همجوار شد و هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت