شهرداری ورامین » اطفا حریق منزل مسکونی واقع در کهنه گل ورامین اطفا حریق منزل مسکونی واقع در کهنه گل ورامین – شهرداری ورامین
اطفا حریق منزل مسکونی واقع در کهنه گل ورامین
۰۸ تیر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطفا حریق منزل مسکونی واقع در کهنه گل ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ،بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهر ورامین از اطفا حریق منزل مسکونی واقع در کهنه گل خبرداد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت Cایستگاه شماره ۳سازمان آتش نشانی ورامین محل حریق سریعا ایمن سازی و از گسترش و سرایت حریق به اماکن همجوار جلوگیری شد
شایان دکر است دراین حریق خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت