(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
اطفا حریق کارگاه جمع آوری ضایعات در حوالی خیر آبادورامین
اطفا حریق کارگاه جمع آوری ضایعات در حوالی خیر آبادورامین
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطفا حریق کارگاه جمع آوری ضایعات در حوالی خیر آبادورامین
سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین از اطفا حریق کارگاه جمع آوری ضایعات در حوالی خیر آباد خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین از اطفا حریق کارگاه جمع آوری ضایعات در حوالی خیر آباد خبر داد.

کرمانی افزود به محض اطلاع از محل حادثه گروه امداد سازمان آتش نشانی در محل حضر شده و آتش را مهار کردند

خوشبختانه در این حاثه هیچ گونه تلفات جانی نداشت