شهرداری ورامین » اطلاعیه معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین در فصل پائیز وزمستان اطلاعیه معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین در فصل پائیز وزمستان – شهرداری ورامین
اطلاعیه معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین در فصل پائیز وزمستان
۰۸ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطلاعیه معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین در فصل پائیز وزمستان

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین سید ابوالفضل معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین از اطلاعیه معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین در خصوص فصل پائیز وزمستان خبرداد

قاسمی افزود:با شروع فصل پائیز واحتمال بارندگی های موسمی ورگباری ،ضمن تشکیل جلسه در اول فصل در خصوص پاکسازی،لایه روبی ونظافت جوی ها و انهار وکانال ها ی خروجی آبهای سطحی سطح شهر جهت جلوگیری از حوادث احتمالی غیر قابل پیش بینی تدابیر واقدامات لازم توسط مدیران وپارکبانان خدوم نواحی و معاونین خدمات شهری مناطق وهمچنین محل هایی که ضرورت استفاده از ادوات مکانیکی پیمانکار وجود داشت به همراه ناوگان خدمات موتوری بهره بهرداری لازم در راستای رفع خطر صورت پذیرفته است

۱-خروجی مقابل تالار سروستان خیرآباد شهید بهرام مصیری،  خیابان شهید باهنر شهرک مدرس،
خیابان شهید رجایی قبل وبعد ریل آهن جاده باخواص،انتهای پارک کلهرودی شهرک مدرس،عرضی خیابان قاسم آباد
۲-خروجی مقابل پست امیر کبیر بلوار شهید قدوسی وجنب دیوار راه آهن ،کانال عبوری از کوچه شهید بدرلو منطقه روغن کشی

۳-خروجی کانال انتهای خیابان مسجد ارشاد امرآباد ،خروجی کانال انتهای کوچه امام زاده قاسم، خروجی کانال شهرک فرزانگان مقابل باغچه مینو،
۴-خروجی کانال انتهای کوچه لاله ۸و۹ شهرک مخابرات کانال اسفند آباد وخروجی جاده آبباریک ،خروجی انتهای میدان پلیس ،خروجی کانال وانتهای ده شریفا جنب دیوار راه آهن و شهرک جهاد