عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
اطلا عیه اتوبوسرانی ورامین
اطلا عیه اتوبوسرانی ورامین
۱۴ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطلا عیه اتوبوسرانی ورامین
حسن خوانساریان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین از سرویس دهی خیابان های ۱۵ خرداد و شهدا به مسیر جایگزین بصورت موقت انتقال خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین حسن خوانساریان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین از سرویس دهی خیابان های ۱۵ خرداد و شهدا به مسیر جایگزین بصورت موقت انتقال خبرداد

خوانساریان افزود:سازمان اتوبوسرانی اعلام کرد به دلیل انجام عملیات عمرانی در خیابان شهید بهشتی (خط ویژه)  سرویس دهی به خیابان های ۱۵ خرداد و شهدا به مسیر جایگزین بصورت موقت انتقال داده می شود