شهرداری ورامین » اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن و شهرسازی ورامین با شهر دیدار کردند اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن و شهرسازی ورامین با شهر دیدار کردند – شهرداری ورامین
اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن و شهرسازی ورامین با شهر دیدار کردند
۱۱ شهریور ۱۳۹۴
نسخه چاپی
اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن و شهرسازی ورامین با شهر دیدار کردند

اعضای هیات مدیره مسکن اداره راه و ترابری شهرستان ورامین به منظور پیشبرد مسائل فنی و مهندسی پروژه تفکیک زمین متعلق به این تعاونی با مهندس حیدریان شهردار ورامین دیدار و گفت و گو کردند.

IMG_0293IMG_0301IMG_0303IMG_0311