(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
افتتاح آژانس بانوان در ترمینال مسافربری ورامین
افتتاح آژانس بانوان در ترمینال مسافربری ورامین
۲۷ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
افتتاح آژانس بانوان در ترمینال مسافربری ورامین
اکبر قاسمی مدیرعامل سازمان ترمینال مسافربری ورامین از افتتاح آژانس بانوان در این ترمینال خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر وزرامین اکبر قاسمی مدیرعامل سازمان ترمینال مسافربری ورامین از افتتاح آژانس بانوان در این ترمینال خبرداد

قاسمی افزود با توجه به نیاز این ترمینال در خصوص افتتاح این آزانس تصمیم به احداث آزانس بانوان جهت جابجایی بانوان از ترمینال تا سطح شهر ویا شهرهای حومه گرفته شد