آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
افشانی معاون وزیر کشور در مراسم اعطای حکم شهردارورامین
افشانی معاون وزیر کشور در مراسم اعطای حکم شهردارورامین
۱۳ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
افشانی معاون وزیر کشور در مراسم اعطای حکم شهردارورامین
افشانی معاون وزیر کشور در مراسم اعطای حکم شهردار ورامین گفت:شهرداری، اداره کاریابی نیست/به زیرساخت ها بیشتر توجه شود

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین افشانی معاون وزیر کشور در مراسم اعطای حکم شهردار ورامین گفت:
شهرداری، اداره کاریابی نیست/به زیرساخت ها بیشتر توجه شود

افشانی معاون وزیر کشور در آیین مراسم اعطای حکم شهردار ورامین گفت:
شهرداری اداره کاریابی نیست

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با تاکید براینکه یک بخش عمده کار شهرداری، اجرای پروژه‌های زیرساختی شهر است بر ضرورت توجه به تخصص و تجربه مدیران و کارکنان شهرداری‌ها تاکید کرد و در عین حال گفت: شهرداری اداره کاریابی نیست که افراد بیکار و بی‌تخصص از روی دلسوزی در آن مشغول به کار شوند. این کار،خدمت به شهر و شهروندان نیست