عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
اقدامات عمرانی و خدماتی در پارک آزادگان ورامین
اقدامات عمرانی و خدماتی در پارک آزادگان ورامین
۱۷ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اقدامات عمرانی و خدماتی در پارک آزادگان ورامین
طی جلسه ای با حضور سرپرست شهرداری ، گزارشی از اقدامات عمرانی و خدماتی در پارک آزادگان ورامین ارائه شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین   جلسه ای با حضور سرپرست شهرداری علی عباسی ، گزارشی از اقدامات عمرانی و خدماتی در پارک آزادگان ورامین ارائه شد و در این جلسه تاکید به تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی در جهت خدمات بهتر و رفاهی برای شهروندان ارائه شود

شایان ذکر است پارک آزادگان با حمایت مجموعه شهرداری زیباترین مکان تفریحی ورامین خواهد شد