احداث کانال بتنی جهت جلوگیری از آب گرفتگی میدان امام حسین (ع) تا بلوار معلم
برگزاری اولین نشست شورای پایگاه بسیج شهید علی تاجیک شهرداری ورامین
تجلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر از سوی فرماندهی سپاه ورامین
مزین شدن شهر ورامین به فرهنگ استکبار ستیزی توسط اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در آستانه سالروز حماسه تاریخی ۱۳ آبان
برگزاری مراسم با شکوه ۱۳ آبان با حضور استاندار تهران ، مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین
اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی شهرداری ورامین
اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی شهرداری ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی شهرداری ورامین
معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین از اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین از اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی خبرداد

رنگ امیزی پایه چراغ وتابلو وعلائم راهنمای وجان پناه از بلوار کفن پوشان تا بلوار قدوسی طرح جهادی رنگ امیزی وتا کلیه بلوارها وخیابانها طرح جهادی ادامه دارد