طرح بهداشت محله ای در تمام نواحی چهارگانه شهرداری ورامین انجام می شود
اجرای عملیات لگه گیری آسفالت معابر عمومی شهر توسط شهرداری ورامین شتاب بیشتری به خود گرفت
به همت شهرداری ورامین بلوار شهدای ده دی کاملا روشن گردید
پیام بهزاد داودی سرپرست شهرداری ورامین به مناسبت عروج ملکوتی سرهنگ محمد کاشانی از جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
عیادت عضو شورای اسلامی شهر ورامین و مدیران شهرداری از پاکبان خدمتگزار
انتصابات جدید در شهرداری ورامین
انتصابات جدید در شهرداری ورامین
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
انتصابات جدید در شهرداری ورامین
طی احکامی از سوی مهندس حسین دهقان شهردار ورامین محمد قربان فرهادی بعنوان مسئول بازگشایی کمربندی ظلع جنوبی شهر ،مجتبی نظری بعنوان دبیر کمیته زیبا سازی شهرداری ، محمد رضا تاجیک بعنوان سرپرست موزه مردم شناسی برج (علاالدوله )شهرداری ، مهدی بیرالوند سرپرست پیشه وران منطقه دو شهرداری ومجتبی مومن زاده سرپرست واحد حفاری شهرداری منصوب گردیدند

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین:طی احکامی از سوی مهندس حسین دهقان شهردار ورامین محمد قربان فرهادی بعنوان مسئول بازگشایی کمربندی ظلع جنوبی شهر ،مجتبی نظری بعنوان دبیر کمیته زیبا سازی شهرداری ، محمد رضا تاجیک بعنوان سرپرست موزه مردم شناسی برج (علاالدوله )شهرداری ، مهدی بیرالوند سرپرست پیشه وران منطقه دو شهرداری ومجتبی مومن زاده سرپرست واحد حفاری شهرداری منصوب گردیدند

 

در متن این حکم ها آمده است

 

مجتبی مومن زاده به موجب این ایلاغ با حفظ  پست سازمانی سمت بعنوان سرپرست واحد حفاری شهرداری تعیین میگردید مقتضی است وفق قوانین و مقررات تحت نظر معاون محترم فنی وعمرانی  نسبت به انجام  وظایف موفق موید اشید.

 

مهدی بیرالوند به موجب این ایلاغ با حفظ  پست سازمانی سمت بعنوان سرپرست واحد پیشه وران منطقه دو شهرداری  منصوب میگردید  مقتضی است وفق قوانین و مقررات تحت نظر مدیر منطقه دو نسبت به انجام  وظایف موفق موید باشید.

 

محمدرضا تاجیک به موجب این ایلاغ با حفظ  پست سازمانی سمت بعنوان سرپرست موزه مردم شناسی (برج علا الدوله ) شهرداری  منصوب میگردید مقتضی است وفق قوانین و مقررات تحت نظر معاون محترم فرهنگی واجتماعی  نسبت به انجام وظایف وامور محوله موفق موید اشید.

 

مجتبی نظری مدیر محترم  هماهنگی ونظارت برخدمات شهر  به موجب این ایلاغ با حفظ  پست سازمانی سمت بعنوان دبیر کمیته زیبا سازی شهرداری  منصوب میگردید مقتضی است   نسبت به انجام وظایف وامور محوله موفق موید باشید.

محمد قربان فرهادی  مدیر محترم  هماهنگی ونظارت برخدمات شهر  به موجب این ایلاغ با حفظ  پست سازمانی سمت بعنوان مسئول بازگشایی کمربندی جنوبی شهرورامین  منصوب میگردید مقتضی است   نسبت به انجام وظایف وامور محوله موفق موید باشید.