محمد صمدی سرپرستی حوزه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات ساختمانی شهری شهرداری ورامین را به عهده گرفت
خسرو زواره سکاندار معاونت اداری و مالی شهرداری ورامین شد
پیام شهردار ورامین به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر
حضور گسترده کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین در راهپیمایی روز جهانی قدس
برگزاری نشست هم اندیشی ستاد بحران شهرداری ورامین با مدیران ارشد خدمات شهری
انتصابات در شهرداری ورامین
انتصابات در شهرداری ورامین
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
انتصابات در شهرداری ورامین
طی احکامی از سوی مهندس حسین دهقان شهردار ورامین محمد رضا محالی بعنوان مسئول شناسایی و ثبت اراضی متعلق به شهرداری ،علیرضا پاکروان بعنوان مسئول شناسایی و ثبت و محصور نمودن املاک و مستغلات متعلق به شهرداری و حمید رضا جعفر جو بعنوان سرپرست واحد پیشه وران منطقه سه شهرداری منصوب گردیدند

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شسورای اسلامی شهر ورامین ، طی احکامی از سوی مهندس حسین دهقان شهردار ورامین محمد رضا محالی بعنوان مسئول شناسایی و ثبت اراضی متعلق به شهرداری ،علیرضا پاکروان بعنوان مسئول شناسایی و ثبت و محصور نمودن املاک و مستغلات متعلق به شهرداری و حمید رضا جعفر جو بعنوان سرپرست واحد پیشه وران منطقه سه شهرداری منصوب گردیدند

در متن این حکم ها آمده است

 

حمیدرضا جعفرجو به موجب این ایلاغ با حفظ  پست سازمانی سمت بعنوان سرپرست واحد پیشه وران منطقه سه شهرداری تعیین میگردید مقتضی است وفق قوانین و مقررات تحت نظر مدیر منطقه نسبت به انجام  وظایف موفق موید اشید

 

علیرضا پاکروان به موجب این ایلاغ با حفظ  پست سازمانی سمت بعنوان مسئول شناسایی و ثبت و محصور نمودن املاک و مستغلات متعلق به شهرداری که جز ء اموال اختصاصی شهرداری محسوب میشود منصوب میگردید  مقتضی است وفق قوانین و مقررات تحت نظر رییس محترم اداره حقوقی موفق موید باشید

 

محمدرضا محالی به موجب این ایلاغ با حفظ  پست سازمانی سمت بعنوان مسئول شناسایی و ثبت اراضی متعلق به شهرداری با کار بری فضای سبز و ایجاد بوستان تا مرحله بهره بردتاری که جزءاموال سرانه های عمومی به شمار میرود منصوب میگردید مقتضی است وفق قوانین و مقررات تحت نظر مسِئول محترم فضای سبز موفق موید اشید