(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
ادامه پروژه عملیات عمرانی زیر سازی ، بتن ریزی و دیوار چینی زیر گذر راه آهن باغ صالح
ادامه پروژه تجهیز و نوسازی پارک و شهربازی شهدای پانزده خرداد
دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری
اهدای ۳۰۰۰ پک محصولات کامل شیر وارنا به مددجویان کمیته امدا د توسط شهرداری ورامین
اهدای ۳۰۰۰ پک محصولات کامل شیر وارنا به مددجویان کمیته امدا د توسط شهرداری ورامین
۱۴ شهریور ۱۳۹۴
نسخه چاپی
اهدای ۳۰۰۰ پک محصولات کامل شیر وارنا به مددجویان کمیته امدا د توسط شهرداری ورامین
شهردار ورامین در دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی ره با  اهدای ۳۰۰۰ پک محصولات کامل شیر وارنا به مدد جویان و نیازمندان تحت پوشش این کمیته موافقت کرد. صبح امروز شنبه سامانی رئیس کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان ورامین با حضور در دفتر شهردار ورامین با “مهندس حیدریان” و”سید رضااحمدی رئیس شورا و … ادامه خواندن اهدای ۳۰۰۰ پک محصولات کامل شیر وارنا به مددجویان کمیته امدا د توسط شهرداری ورامین

شهردار ورامین در دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی ره با  اهدای ۳۰۰۰ پک محصولات کامل شیر وارنا به مدد جویان و نیازمندان تحت پوشش این کمیته موافقت کرد.

صبح امروز شنبه سامانی رئیس کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان ورامین با حضور در دفتر شهردار ورامین با “مهندس حیدریان” و”سید رضااحمدی رئیس شورا و “محمد حسن فرجی”،”محمد وصال پور”،رضا مهماننواز و محمد شیرکوند از اعضای شورای اسلامی شهر ورامین حضور داشتند دیدار و گفت وگو کرد.

در این نشست که معاون اداره کمیته امداد ومسئول حقوقی این کمیته حضور داشتند بحث و تبادل نظر و قرار شد که ۳۰۰۰ بسته از محصولات شیر کارخانه وارنا از طرف شهرداری ورامین تهیه وخریداری و به صورت رایگان در اختیار این کمیته برای تحویل به نیازمندان و مدد جویان تحت پوشش این کمیته قرار گیرد.